Aantal gebruikers van Database BCRG groeit gestadig


In 2016 kende onze database 17.000 unieke gebruikers die gemiddeld vier keer per jaar de database raadpleegden en gemiddeld vijf pagina’s bekeken. Het zijn vooral vertegenwoordigers van gemeenten, de overheid, vastgoedeigenaren, toezichthouders, energie- en subsidie-adviseurs en dergelijke voor wie de databank een objectieve informatiebron vormt. In het eerste half jaar van 2017 is het aantal bezoeken ten opzichte van vorig jaar inmiddels verder gegroeid.

Tegelijk merken wij ook dat nog een groot aantal marktpartijen – zowel fabrikanten en leveranciers, maar ook controlerende partijen – op zoek is naar deze databank. Velen van hen weten nog niet precies wat hij inhoudt en wat zij ermee kunnen. Om die reden zullen wij ons nog nadrukkelijker presenteren en daarmee ook de producten/systemen die opgenomen zijn in de databank breder onder de aandacht brengen.

Door: Bcrg

Meer nieuwsberichten