Het aantal sessies van onze BCRG database overstijgt dit jaar ruim de 100.000!


Op basis van de huidige cijfers is het een voorzichtige schatting dat we dit jaar komen tot 22.000 unieke gebruikers van onze database. Met een gemiddeld aantal raadplegingen van 5 per jaar, overstijgen we dit jaar dus ruim 100.000 sessies.

Dat gekoppeld aan een gemiddelde sessieduur van 5,36 minuten betekent dat er dit jaar 600.000 minuten kans is op aandacht voor de prestatiefactoren van de opgenomen producten en systemen.

In aansluiting op de nieuwe regelgeving (o.a. de NTA 8800) is er met softwareleveranciers afgesproken om bij de door hen uit te voeren energieberekeningen, in het geval van verklaringen, de gegevens uit onze database te hanteren. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een verdere stijging van de gebruiksmomenten.

Door: Bcrg

Meer nieuwsberichten