BCRG op de vakbeurs Energie 2019


Van 8 tot en met 10 oktober 2019 vindt de 15de editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs is uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig is. Dit platform bestaat uit ruim 350 exposanten en partners en honderden inhoudelijke sessies. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de belangrijkste betrokken sectoren; gebouwde omgeving, industrie -door de combinatie met Industrial Heat & Power - en - door de combinatie met de vakbeurs Ecomobiel - mobiliteit.

Bureau CRG is op deze dagen ook met een stand (hal 3; stand nummer C 03.75) op de Vakbeurs Energie aanwezig. De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Medewerkers van Bureau CRG lichten tijdens de beurs toe welke werkzaamheden het bureau uitvoert en hoe zij fabrikanten en leveranciers in de bouw- en installatiesector hiermee van dienst kunnen zijn. Alle bezoekers van de Vakbeurs Energie zijn van harte welkom in de stand van Bureau CRG voor vragen over verschillende soorten gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen.

Enkele onderwerpen die op de beurs aan de orde komen zijn:

Energietransitie en wetgeving

Wil energietransitie in Nederland echt van de grond komen dan zullen we moeten versnellen en opschalen. Dat stelt Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland, brancheorganisatie voor energiebedrijven. “We hebben schaal nodig. Want een product ontwikkelen voor 20 duizend mensen is veel te kostbaar. Wil een innovatie kans van slagen hebben, dan moet je voor een miljoen mensen kunnen produceren.” Ook de RVO.nl benadrukt de versnelling: slechts 20% van alle Nederlandse kantoren voldoet op dit moment aan de voorgenomen wetgeving. De overgrote meerderheid van de ruim 67 duizend kantoorpanden heeft anno 2018 nog geen energielabel. Toch is de RVO.nl positief gestemd. “De markt beweegt nu ook. Banken stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan kantoren. Het is bovendien bewezen dat duurzaam vastgoed meer waard is.” Hans van der Spek, clustermanager energie bij FME, presenteerde de ‘Visie op grootschalige energieopslag’ tijdens de Energy Storage Day: er moet snel actie ondernomen worden. “Een integrale kosten-batenanalyse is essentieel. Maar ook moeten investeringen gestimuleerd worden en moeten we stoppen met de afschakeling van duurzame bronnen. En heel belangrijk: beperk hinderlijke wet- en regelgeving als de dubbele energiebelasting.”

Comfort

Comfort wordt een steeds belangrijkere factor binnen de energietransitie. Een oplossing waarbij ook is nagedacht over de looks zijn de zonnepanelen met een print van Dutch Solar Design. Deze gevelpanelen bieden de mogelijkheid om elk patroon of tekening op de zonnecellen te printen. Thermo-akoestische koeling is een mooi voorbeeld van gebouwkoeling zonder het verbruik van ook maar een kilowatt aan energie. De Twentse start-up Sound Energy gebruikt geluid om koude lucht op te wekken. Deze innovatie kan de wereld van gebouwkoeling de komende jaren op zijn grondvesten doen schudden.

Industrie

Met veel succes werd ook deze editie van Vakbeurs Energie speciale aandacht gegeven aan de industrie middels het platform Energie & Industrie. Tijdens Industrial Morning gaf Emmo Meijer aan dat de chemie het voortouw dient te nemen in de klimaatoplossing. “Als we afwachten tot de overheid ons dwingt tot het nemen van maatregelen dan verliezen we als chemische industrie onze license-to-operate.” Goede berichten: Volgens aardwarmte-expert Frank Schoof (tevens voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoekscoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ) kan dertig procent van de industriële warmtebehoefte worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving.

Lezing BCRG

Kees Arkesteijn, secretaris van Bureau CRG geeft, als gastspreker bij FEDEC, in de van Goghzaal op woensdagochtend 9 oktober een overzicht van de stand van zaken bij de ontwikkeling van de opnameprotocollen voor de berekening van de energieprestatie.

Het Bureau CRG controleert de prestaties van producten en systemen van fabrikanten en leveranciers en plaatst de gecontroleerde producten of systemen in de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen. Via deze databank kunnen onder andere gemeenteambtenaren, bouwplantoetsers, gebouwbeheerders, EPA-adviseurs etc. de berekeningen van het Energieprestatiecoëfficiënt controleren.

Door: Bcrg

Meer nieuwsberichten