Steeds meer nieuwe technieken in de databank


In rap tempo onstaan er in Nederland innovatieve technieken om energie te besparen in de gebouwde omgeving. Dit zien we ook terug in de databank. In september is bijvoorbeeld de omgevingscollector/warmtepompsysteem van Triple-Solar in de databank opgenomen.

Dit innovatieve product is een combinatie van een warmtepomp met als bron een PVT-systeem. Het systeem kan worden gebruikt voor ruimteverwarming, warmtapwaterbereiding en elektriciteitopwekking. In de toekomst zullen we meer van dit soort systemen tegenkomen in de praktijk. Heeft u ook zo’n systeem, meld hem aan voor registratie in onze databank.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is er bijvoorbeeld al een bepalingsmethode ontwikkeld waarmee we de energetische prestatie van dit soort zon-thermische warmtepompen kunnen vaststellen. De methode sluit aan op de NEN 7120.

Door: Bcrg

Meer nieuwsberichten