Wiebes verbreedt Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbreedt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met ingang van 2020. De nieuwe regeling, die de afkorting SDE++ krijgt, beperkt zich na de verbreding niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het doel van de SDE++ is om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als bij de bestaande SDE+ stimuleert de SDE++ duurzame technieken door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat deze technieken concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) in plaats van ‘opgewekte duurzame energie’.

Tijdelijk van aard

Net als bij de huidige SDE+ moet de techniek marktrijp en grootschalig inzetbaar zijn. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie. Dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek zorgen dat de ondersteuning tijdelijk is en alleen toekomstbestendige technieken stimuleert die naar verwachting binnen afzienbare tijd ook zonder subsidiegeld kunnen worden uitgerold.

Uitwerking

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt de SDE++ nu samen met marktpartijen verder uit. De betrokkenen kijken daarbij onder andere naar welke technieken in aanmerking komen voor de regeling, welke subsidiebedragen per techniek gelden en of productie- of budgetplafonds wenselijk zijn.

Inwerkingtreding

Op basis van berekeningen die het PBL begin 2019 publiceert, houdt het ministerie een reguliere marktconsultatie voor de subsidiebedragen per techniek. Naar verwachting gaat het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer, zodat het op 1 januari 2020 in werking treedt.

Wet Opslag Duurzame Energie

Simultaan met de verbreding van de SDE+ past de overheid de wet Opslag Duurzame Energie (ODE) aan. Dat is nodig, omdat de SDE++ uit de ODE wordt gefinancierd. Bij het aanpassen van de ODE wordt gekeken naar de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven, omdat er zorgen zijn over de betaalbaarheid voor huishoudens en de concurrentiepositie van bedrijven.

Door: Bcrg

Meer nieuwsberichten