Waardering nieuwe technieken


Waardering biomassa en warmtepompen met NEN 7120 en Nader
Voorschrift, vanaf 16 juli 2018

Nadat in juni 2017 het aanvullingsblad A1 is gepubliceerd, is bij het ministerie van BZK onderzocht of dit in
de bouwregelgeving zou worden aangewezen. In de Kamerbrief van 7 december 2017 “Energiezuinige
nieuwbouw per 2020 (BENG)” legt de minister van BZK uit dat de implementatiedatum van BENG is
verschoven van de oorspronkelijk beoogde 1 januari 2021 naar 1 januari 2020. Om de continuïteit van het
stelsel te waarborgen is besloten om de gewijzigde normen (NEN 7120 incl. A1:2017, en NEN 7125) niet
aan te wijzen voor een geringe periode van één jaar. (De gewijzigde normen zouden op zijn vroegst pas 1
januari 2019 kunnen worden aangewezen).


Een aantal marktpartijen hebben aangegeven dat zij de nieuwe technieken beschreven in het
aanvullingsblad A1 behorend bij de NEN 7120 toch in de EPC- en EI- berekening gewaardeerd willen
hebben. Om dit mogelijk te maken heeft BCRG in overleg met BZK besloten om deze nieuwe technieken te
waarderen door middel van gelijkwaardigheidsverklaringen en deze op te nemen in haar databank. Om voor
alle partijen een gelijk speelveld te creeëren is afgesproken dat de energetische prestatie van deze nieuwe
technieken bepaald moet worden conform het eerder genoemde aanvullingsblad.

De waardering van de nieuwe technieken is van toepassing op de NEN 7120 en het Nader Voorschrift.
De nieuwe technieken hebben betrekking op:

- De toevoeging van biomassatoestellen aan de methodiek;
- De toevoeging van een methode voor de waardering van boosterwarmtepompen op basis van bijlage
P (t.b.v. gelijkwaardigheidsverklaringen);
- De toevoeging van een methode voor de bepaling van rendementen van Water/Water en Brine/Water
warmtepompen voor ruimteverwarming op basis van bijlage Q (t.b.v.
gelijkwaardigheidsverklaringen).

De fabrikanten en leveranciers van de genoemde nieuwe technieken kunnen hun verklaring opstellen aan de
hand van de bijlage O,P en Q van aanvullingsblad A1 inclusief het bijbehorend correctieblad. Het
aanvullingsblad en correctieblad is bij NEN verkrijgbaar.

 

Door: Bcrg

Meer nieuwsberichten